Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7)


KEHOP-2.2.1-15-2015-00024


A projekt bemutatása

Üdvözöljük a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7)” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projekt információk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Solt Város Önkormányzata
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Heves Város Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 2 498 397 891 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 86,996106 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00024
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 02. 28.

SOLT

A projekt tervezett tartalma a Solti szennyvíztisztító telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével.

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A telepfejlesztés során a nagyterhelésű fokozathoz tartozó szippantott szennyvízfogadó, gépi rács és a homokfogó nem módosul. A kisterhelésű technológiai soron található rács és osztómű nem módosul. Az osztómű rendkívüli (havária, műtárgyleürítés, stb.) esetekben üzemeltetendő lesz, nem kerül felhagyásra, felújításra és a tisztított szennyvíz elvezetésében beálló rendkívüli állapot idején átmeneti tárolásra alkalmazott oxidációs árok irányának kizárása szükséges. A II. fokozathoz tartozó I. és II. számú Dortmundi ülepítő a telep korszerűsítése eredményeképp felhagyásra kerül. A beruházással nem érintett a telepen meglévő tömbösített sűrítő, fertőtlenítő és tisztított szennyvíz elnyomását biztosító berendezést tartalmazó műtárgy. Az ideiglenes iszapszikkasztó megmarad eredeti formájában.

A fejlesztési igény meghatározása

Solt a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen lévő település, a meglévő szennyvíztisztító telep technológiája korszerűtlen, ezért környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból egyaránt szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése.

Gazdasági szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:


Társadalmi szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:

A projekt céljai


A projekt célja az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével. A projekt keretén belül egy szállítóvezeték kiépítése is megtörténik, mely az Alsó-Duna-völgyi Vízügy Hatóság 51955-7-5/2014 határozat alapján, a tisztított szennyvíz dunai kötvonali bevezetése miatt szükséges, hogy a környezet szennyezés csökkenjen és határétéken belül maradjon.

Célok realitása:


Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.
A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.
Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló (hatályos) 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5. táblázata szerint szerint Solt Dunatetétlennel alkot egy agglomerációt, Dunatetétlenen fejlesztési igény nincs.


CSERKESZŐLŐ

A községben kiépített csatornahálózat üzemel, a keletkező szennyvizeket biológiailag tisztítják. A csatornahálózat tovább bővíthető az igények szerint. El kell érni, hogy minél több ingatlan bekötése megtörténjen. A régebbi építésű csatornák leromlott állapota miatt sok helyen bejut a rendszerbe csapadékvíz, ami túlterhelést okoz a tisztítótelepen. A község szennyvíz elvezetése gravitációs csatornahálózaton keresztül történik. Az összegyűlt szennyvíz átemelőbe jut, ahonnan szivattyúk segítségével nyomócsövön keresztül a szennyvíz tisztító telepre kerül.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint az agglomeráció felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen található, ebből kifolyólag a településen tervezett szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat bővítése és korszerűsítése mind környezetvédelmi, mind környezet egészségügyi szempontból indokolt.

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

A szennyvíztisztító telep Cserkeszőlő külterületén a 0116 helyrajzi számú ingatlanon található. A terület tulajdonosa: Cserkeszőlő Község Önkormányzata (5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.). A felújítás tervezése közben nem merült fel kisajátítási igény. A jelenlegi ingatlant a 0115/6, 0113/12 hrsz-ú ingatlanok veszik körül. A meglévő szennyvíztisztító telep Cserkeszőlő község csatornahálózatán beérkező szennyvizeit, valamint a tengelyen beszállított folyékony hulladékot tisztítja.

A fejlesztési igény meghatározása

Cserkeszőlő település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő település, a meglévő szennyvíztisztító telep technológiája korszerűtlen, ezért környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Műszaki szükségesség A szennyvíztisztító telep korszerűtlen, a jelenlegi előírásokat hosszabb távon teljesíteni nem képes technológiával üzemel.
A tárolók vízzáróságától és kialakításától függően a szennyvizek jelenlegi elhelyezése az alábbi: Gazdasági szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá: Társadalmi szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:

Projekt céljai

A projekt célja a hatályos előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével.

Célok realitása

Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.
A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.
Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló (hatályos) 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint Cserkeszőlő önállóan alkot agglomerációt, más település nincs ide sorolva.

HEVES

Heves város rendelkezik ivóvíz ellátó hálózattal, valamint a település jelentős hányadán már megvalósult a szennyvíz elvezető hálózat. Heves szennyvíztisztító telepe korszerűtlen, rendkívül nagy energia igényű oxidációs árkos szennyvíz kezelés folyik a telepen, amely létesítése óta kétszer is bővítésre került. Az üzembiztonsági kielégítése, a szennyvízminőségi előírások teljesítése és a lakossági igények kielégítése érdekében feltétlen szükséges egy korszerű szennyvíztisztító telep megépítése. A telep korszerűsítését követően a még nem csatornázott területeken is megkezdődhet a bővítés és a szennyvíz elvezető rendszerhez való kapcsolódás.

A fejlesztési igény meghatározása

Heves meglévő szennyvíztisztító telepének technológiája korszerűtlen, ezért környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból egyaránt szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Műszaki szükségesség
A szennyvíztisztító telep korszerűtlen, a jelenlegi előírásokat hosszabb távon teljesíteni nem képes technológiával üzemel.
A közműves szennyvízhálózattal nem ellátott ingatlanokon a keletkező szennyvizek elhelyezése jelenleg közműpótló műtárgyakban történik, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, illetve szikkasztóként működik. Az Önkormányzat a település nem csatornázott részein is ki kívánja építeni a csatornahálózatot.
Emellett a településen várhatóan 2019-ben büntetés végrehajtási intézet épül, amelynek a keletkező szennyvizét szintén a hevesi tisztítótelep fogja kezelni.
A tárolók vízzáróságától és kialakításától függően a szennyvizek jelenlegi elhelyezése az alábbi: Gazdasági szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá: Társadalmi szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:

Projekt céljai

A projekt célja az előírásoknak megfelelő gazdaságosan üzemelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével.

Célok realitása

Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.
A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.
Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.Események


Nyitórendezvény

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal Díszterme (6320 Solt, Béke tér 1.)

Időpontja: 2018. október 25. 11:00

Esemény meghívó

Lakossági fórum

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal Díszterme (6320 Solt, Béke tér 1.)

Időpontja: 2018. október 25. 13:00

Esemény meghívó


Kapcsolat

Solt Város Önkormányzata
6320 Solt, Béke tér 1.
Kalmár Pál polgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Szokolai Lajos polgármester

Heves Város Önkormányzata
3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Sveiczer Sándor polgármester